Sistemi i saveti

Sistemsko klađenje bi trebalo biti vrlo profitabilno ukoliko se igra na malo veće kvote. Primera radi za sisteme koji se igraju na konačan ishod 1, X ili 2, koji ima mali uslov kao 3 od 5 koji ima 10 kombinacija, kvote bi trebale biti preko 1.50 da bi sistem sebe opravdao ukoliko se prođe samo uslov, tj. pogode samo tri meča. Takođe se u ovakvim sistemima često stavlja i jedan ili više fikseva pre sistema, za koji ste sigurni da će doći. Problem je kada ovaj meč ne dođe, a prođe se ceo sistem. Evo jednog trika kojim ćete izbeći ovakav rasplet. Ukoliko već stavljate fiks pre sistema, stavite fiksni meč koji počinje u terminu kada su svi mečevi iz sistema završeni, tako ćete imati mogućnost, ukoliko prođete ceo sistem, odbranite svoj fiksni meč, tj. odigrate kontra znak. Još kao dodatna okolnost poslužite se mogucnošcu da u fiks stavite igru koja ima samo dva znaka, kao over/under itd.

Još jedan interesantan način korišćenja sistema je igranje istog tipa sa velikom kvotom na celu ligu. Primera radi možete odigrati na celu englesku 2 ligu tačan rezultat 2:1 ili 3:2. Ukoliko odigrate sistem 2 od 10 koji ima 45 kombinacija za 45 EUR (ovo je preterana suma, ali je stavljena radi lakšeg računanja) i pogodite samo dva (obično je kvota na 3:2 preko 30) imate duplu zaradu. Ukoliko dođe koji meč više, eto bogatstva...

 

STEPENASTA PIRAMIDA

Uslovi:
Formirati svoju banku npr. 100 jedinica.
Ulog: početni ulog 10% od banke.
Sistem klađenja: 3 od 4 bez fikseva.
Kvota: minimum 1.55 po paru.

Pravila:
Kreće se sa početnim ulogom od 10% banke za sistem.
Za slučaj da su pogođena sva četiri događaja u sistemu, penjete se na drugu, višu stepenicu, i igrate novi sistem 3 od 4 sa istim uslovima kao u prvom sistemu, ulog za novi sistem se povećava za dva puta u odnosu na ulog za prethodni sistem i iznosi 10x2=20 jedinica.

Za slučaj da su pogođena tri događaja u sistemu, ostajete na istoj, prvoj stepenici, i igrate novi sistem 3 od 4 sa istim uslovima kao u prethodnom sistemu, ulog za novi sistem jednak je ulogu iz prethodnog sistema i iznosi 10 jedinica.

Za slučaj da je sistem pao (promašena najmanje dva događaja u sistemu), spuštate se na nižu stepenicu piramide (ako se radi o prvoj stepenici ostajete na njoj), igrate novi sistem 3 od 4 sa istim uslovima kao u prethodnom sistemu, ulog za novi sistem jednak je polovini uloga iz prethodnog sistema (osim u slučaju prve stepenice gde ostaje početni ulog od 10 jedinica).

U gore navedenom se i sastoji suština ove piramide i načina klađenja. Igraču se ostavlja potpuna sloboda da odluči o iznosu početnog uloga za sistem, kao i o broju stepenica do vrha piramide. Način klađenja je dosta interesantan, a ulozi nisu veliki. Sistem predstavlja čistu matematiku gde sa jednim promašenim događajem u sistemu imamo dobitak koji je jednak ulogu za idući sistem tako da pogođenim sistemom pokrivamo nižu i sledeću uplatu. Osnovni uslov opstanka ovakvog sistema je da moramo biti uporni, tj. da se u potpunosti pridržavamo pravila ovakvog načina klađenja.